Tre prestevielser i sommer

 

Nguyen Duc Khiem (foto: Mats Tande 2012-01-30)
diakon
Per Kværne
diakon
Nguyen Duc Khiem
diakon
Per Einar Odden

I sommer er det 125 år siden den første katolske prestevielsen i Norge etter Kirkens tilbakekomst, nemlig av p. Coelestin Riesterer den 2. august 1885 i Trondheim. Kort før prestevielsen gikk den unge franskmannen til fots til Stiklestad, og han var i mange år den viktigste pådriveren for å gjenoppta den katolske valfartstradisjonen knyttet til stedet hvor St. Olav falt.

Det passer derfor bra at Kirken i Norge kan glede seg over hele tre prestevielser i sommer.

PER EINAR ODDEN prestevies av biskop Bernt Eidsvig lørdag 12. juni kl. 11.00 i Tautra Mariaklosters kirke, Frosta kommune i Trøndelag. Odden, som er født på naboøya, ble diakonviet 20. juni 2009 i Westminster Cathedral, London, av biskop George Stack etter studier i London. Siden 1. august 2009 har han hatt pastoralpraksis som diakon i St. Svithun menighet, Stavanger. Han er mangeårig medarbeider for www.katolsk.no og Broen/St. Olav kirkeblad.

PER KVÆRNE prestevies av biskop Bernt Eidsvig tirsdag den 29. juni kl. 12.00 i St. Olav domkirke, Oslo. Alle er hjertelig velkomne til ordinasjonsmessen og til en etterfølgende mottagelse i Mariagården. Kværne ble diakonviet av biskop Eidsvig i St. Olav domkirke den 2. januar 2010 etter studier i Oslo og Paris. Siden 1. februar i år tjenestegjør han som sognediakon i St. Olav domkirkes menighet i Oslo. Han er religionsviter og også medlem av bispedømmets kommisjon for interreligiøs dialog.

NGUYEN DUC KHIEM blir presteviet i Stavanger domkirke lørdag 14. august kl. 11.00. Alle er hjertelig velkomne til ordinasjonsmessen og til en etterfølgende kirkekaffe. Han ble diakonviet av biskop Eidsvig i St. Olav domkirke den 2. januar 2010 etter studier i London, og reiste deretter tilbake til London for å fullføre studiene.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. juni 2010)

av Webmaster publisert 11.06.2010, sist endret 31.01.2012 - 14:23