Nguyen Duc Khiem utnevnes til skoleprest ved St. Sunniva og kapellan i St. Olav, Oslo

 

Nguyen Duc Khiem (foto: Mats Tande 2012-01-30)
Diakon Nguyen Duc Khiem prestevies 14. august og utnevnes fra samme dato til skoleprest ved St. Sunniva og kapellan i St. Olav, Oslo.

 

 Se også:

Diakon Nguyen Duc Khiem, som den 14. august prestevies i Stavanger domkirke, er av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo fra ordinasjonsdatoen utnevnt til skoleprest ved St. Sunniva skole (⅔ stilling) og kapellan i St. Olav domkirkemenighet (⅓ stilling), begge Oslo.

Khiem har siden diakonvielsen i Oslo i januar bodd i London for å fullføre sine studier ved Allen Hall.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. juni 2010)

av Webmaster publisert 05.06.2010, sist endret 31.01.2012 - 14:22