Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har foretatt de følgende utnevnelser:

Diakon Per Kværne, som prestevies 29. juni 2010, utnevnes til kapellan i St. Olav domkirkemenighet med særskilt ansvar for å bygge opp sykehussjelesorgen i menigheten - fra ordinasjonsdagen.

P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc utnevnes til kansler i bispedømmet fra 10. juni 2010. P. Frode Eikenes løses fra tjenesten som kansler fra samme dato.

P. Michael Duong utnevnes til kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand fra 10. juni 2010.

Helene Lund er utnevnt til notar i Oslo katolske bispedømme fra 25. mai 2010.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. juni 2010)

av Webmaster publisert 09.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59