Pater Marek Stanislaw Michalski MSF utnevnt til generalvikar i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgic av Tromsø har den 22. juni 2010 utnevnt p. Marek Stanislaw Michalski MSF til generalvikar i Tromsø stift. Den nye generalvikaren avlegger trosbekjennelse og sin troskapsed under messen i Vår Frue kirke, Tromsø, tirsdag 22. juni kl. 19.00.

P. Marek er født 16. november 1967 i Obrachcice (bispedømmet Kielce - Polen), og ble presteviet 8. mai 1993 i Kazimierz Biskupi, bispedømmet Wloclawek.

Han kom til Norge den 23. september 1998 og har siden 9. august 2009 vært sogneprest i Harstad.

Biskop Berislav Grgic av Tromsø har den 22. juni 2010 også utnevnt p. Erhard Alfons Osmantzik MSF til kapellan i Vår Frue kirke i Tromsø.

P. Erhard er født 11. desember 1958 i Gliwice (Polen), og ble presteviet 12. juni 1985 i Kazimierz Biskupi, bispedømmet Wloclawek.

Han kom til Norge den 5. august 2009 og har inntil nå hatt norskopplæring, men har også hjulpet i menighetens pastorale arbeid.

Tromsø, 22. juni 2010

+ Berislav Grgic

Biskop-prelat av Tromsø

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. juni 2010)

av Webmaster publisert 22.06.2010, sist endret 16.04.2013 - 16:52