Nordiske prestestudenter samlet til årlig PSP-møte

Fra PSP-møtet på Marielund. Foto: p. Pål Bratbak

I dagene 4.-8. august 2010 hadde de nordiske prestestudenter sitt årlige PSP-møte (Pro Scandiae Populis) på Marielund i Sverige. På møtet, som forøvrig er åpent for alle preste- og ordenskandidater i Norden, deltok 1 ordenskandidat, 7 prestestudenter fra Sverige, 1 fra Finland, 3 fra Danmark og 3 fra Norge.

Tema for årets møte var "Kirken og media". I den forbindelse gjestet vi mr. Jim McDonnell, som i en årrekke har jobbet innenfor dette området for den engelske bispekonferanse, og Oslo katolske bispedømmes pressekontakt p. Pål Bratbak. Vi hadde også besøk av Sveriges biskop, Anders Arborelius O.C.D, som fortalte om Den katolske kirkes situasjon i Sverige.

Vi gjestet også biskop Czeslaw Kozon, p. Jesper Fich, og msgr. Göran Degen.

Fredag ettermiddag fikk vi mulighet til å besøke de syrisk-ortodokse kirkene i Sødertälje, samt den katolske menigheten og kaldeisk-katolske der. Lørdag hadde vi en båttur i Stockholms skjærgård og besøkte birgittasøstrene på Djursholm. Møtet ble avsluttet søndag 8. august med høymesse i Stockholms domkirke.

På det årlige interne møtet for PSP ble br. Hallvard Thomas Hole OFM (Norge) valgt til ny leder for en periode på to år, mens Kasper Braadsgaard (Danmark) ble valgt til ny nestleder frem til neste møte.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. august 2010)

av Webmaster publisert 11.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59