Nguyen Duc Khiem presteviet

Nguyen Duc Khiem (foto: Mats Tande 2012-01-30)Nguyen Duc Khiem ble lørdag den 14. august 2010, på vigilien for Jomfru Marias opptagelse i himmelen, presteviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg i en fullsatt Stavanger domkirke.

Etter messen samlet familie, venner og prestekolleger seg til mottakelse i idrettshallen "Ynglingen".

Søndag feiret p. Khiem sin første messe i Hetland Kirke.

Khiem begynte studiene som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme ved presteseminaret Allen Hall høsten 2004, og er den siste av OKBs Allen Hall-studenter som nå prestevies.

P. Khiem starter nå som skoleprest ved St. Sunniva skole (⅔ stilling) og kapellan i St. Olav domkirkemenighet (⅓ stilling), begge i Oslo.

Se en billedkarusell fra messen.

www.katolsk.no gratulerer!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. august 2010)

av Webmaster publisert 17.08.2010, sist endret 31.01.2012 - 14:21