Medlem av OKBs økumeniske kommisjon disputerer over økumenisk tema

Helene Lund

Helene Lund, medlem av økumenisk kommisjon i Oslo katolske bispedømme og vikarierende sekretær for biskop Bernt Eidsvig, forsvarer fredag den 8. oktober sin doktorgradsavhandling ved Det teologiske menighetsfakultet. Tema for Lunds avhandling er "Conflicting Ecclesiologies. Exploring the Ecclesiological Discourse in the Special Commission on Orthodox Participation in the World Council of Churches from 1998 to 2002".

Lund holder sin første prøveforelesning torsdag 7. oktober kl. 16.15 over oppgitt emne (tema oppgis 23.09). Den andre prøveforelesningen, over selvvalgt emne, holdes kl. 17.15 over temaet "The idea of 'just war' in the Russian Orthodox Church at the beginning of the 3rd millennium".

Lund har vært medlem av OKBs økumeniske kommisjon siden 1. oktober 2007 og har også i flere år representert Den katolske kirke i Norges Kristne Råd (aktivt varamedlem av styret).

LES MER på MFs egne sider.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. september 2010)

av Webmaster publisert 02.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59