Utendørs korsvei innviet i Storfjord

Fotograf: Arne Tveit. Klikk på bildene for stort format.
Messeinngang Biskopen og menighets­rådets leder Gisela ledet forbønn Etter messen: Prestene foran menigheten opp til korset
Mange korsveibilder på veien opp Biskopen stanset ved hver stasjon og forklarte og innviet Tekstlesing ved korset
Biskopen innvier korset Biskop, prester og menighet Nedenfor korset

Storfjord Gård ligger åtte kilometer fra Stamsund i Lofoten og eies av Tromsø stift. Gården er et bruk med 150 mål dyrkbar mark og relativt store bygninger. Den ble overtatt av stiftet i 1935 og er sentrum for den katolske menigheten i Lofoten. Menigheten er Norges minste i antall medlemmer, men kirken har en av de vakreste beliggenhetene. Siden 2004 har det vært et lite cistercienserkloster der.

Torsdag 26. august ble en ny utendørs korsvei innviet på eiendommen. Et stort arbeid fra frivillige - blant annet av polske speidere - er nedlagt for at prosjektet skulle realiseres. Biskop Berislav Grgic og samtlige elleve prester i Tromsø stift var samlet til prestemøte og retrett og deltok ved innvielsen, som ble innledet med messe i den pene lille trekirken. Det gjorde også et tyvetalls medlemmer fra menigheten.

Korsveien er godt plassert i terrenget, og korset på toppen er synlig langt borte fra. Det er også, som man kan se på bildene, svært vakker utsikt der oppe.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); ABH/HHØ/MT (26. august 2010)

av Webmaster publisert 28.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59