Katolsk Akademi 25. september: Torstein Tollefsen om "Den bysantinske Kristus"

Professor Torstein Tollefsen

 Se også:

Høstens første KATOLSK AKADEMI arrangeres lørdag 25. september kl. 11.00-15.00 i Mariagården (Akersveien 16, Oslo).

Denne gang er det innledning ved prof. Torstein Tollefsen.

Tollefsen er ikonmaler og professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han er medlem av Hellige Nikolai ortodokse menighet i Oslo, har utgitt flere bøker om kirkefedrene og om ikoner, samt selv hatt ikonutstillinger.

Synet på Kristus har splittet kirkene siden år 451. Det har gjort seg gjeldene forskjellige oppfatninger om det guddommelige og det menneskelige i Kristus. I våre dager er det skjedd en tilnærming mellom kirkene - det vil si Den katolske og De ortodokse kirkene på den ene siden og de orientalske kirkene på den andre siden (kirkene i Egypt, Etiopia osv).

PÅMELDING: akademi@katolsk.no

PRIS: kr. 50

VELKOMMEN!

NB! Vi minner om at vårens foredrag i Katolsk Akademi ligger tilgjengelig på www.katolsk.no.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. september 2010)

av Webmaster publisert 08.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59