Felles nordiske retningslinjer mot seksuelle overgrep i Kirken

Den nordiske bispekonferanse, som er samlet i Bergen fra 2. - 6. september, har bestemt å arbeide fram felles retningslinjer for tilfeller av seksuelle overgrep i Den katolske kirke i Norden. De nye retningslinjene vil inneholde to deler: en prinsipiell del som gjelder alle Nordens bispedømmer, samt en del som omhandler det enkelte bispedømme og tar hensyn til landenes særegne forhold og lovverk. Sistnevnte del vil arbeides frem i det enkelte bispedømme.

Bispekonferansen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide frem den felles, prinsipielle delen. Arbeidsgruppen ledes av biskop Bernt Eidsvig av Oslo, og nestleder er biskop Czeslaw Kozon av København. Øvrige medlemmer i gruppen er p. Pål Bratbak (pressekontakt i Oslo katolske bispedømme og sogneadministrator på Lillehammer) og sr. Anna Mirijam Kaschner CPS (sekretær for Den nordiske bispekonferanse).

Arbeidsgruppen vil søke råd og samarbeid med ulike instanser og ikke minst be om en kritisk tilbakemelding fra justisdepartementene i de ulike land. Man vil også søke råd og tilbakemelding gjennom økumeniske fora.

- Jeg er glad for dette vedtaket. Vi er i dag tjent med å ha felles retningslinjer for de nordiske land. De siste månedene har vi hver på vårt hold gjort noe dyrekjøpte erfaringer som ikke må gå til spille. Jeg ser det som naturlig og hensiktsmessig at det videre arbeidet med retningslinjene, basert på disse erfaringene, gjøres på bispekonferansenivå. Vi håper på en åpen dialog med myndighetene i de respektive land, og også med våre økumeniske samarbeidspartnere, uttaler biskop Eidsvig.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. september 2010)

av Webmaster publisert 06.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59