Uttalelse fra Den nordiske bispekonferansen om romfolkets situasjon i Europa

I forbindelse med Den nordiske bispekonferansens møte i Bergen den 2-6. september, har biskopene kommet med følgende uttalelse:

Med oro och sorg har vi, Nordens katolska biskopar, och många med oss, sett hur romernas situation i Europa har försämrats. I flera länder utsätts de för diskriminering och många av dem lever i misär och riskerats att utsättas för våld.

Från vissa länder utvisas de nu under förnedrande former och utan rättslig grund.

Vi vädjar därför till myndigheterna i våra nordiska länder att se till att romernas mänskliga rättigheter respekteras i våra länder och att på Europa-nivån verka för att deras utsatta situation förbättras, så att de garanteras ett värdigt liv i trygghet.

Biskop Anders Arborelius OCD (Stockholm)

Biskop Czeslaw Kozon (København)

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (Oslo og Trondheim)

Biskop Berislav Grgic (Tromsø)

Biskop Peter Bürcher (Reykjavík)

Biskop Teemu Sippo SCJ (Helsinki)

Biskop em Gerhard Schwenzer SS.CC. (Oslo)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. september 2010)

av Webmaster publisert 11.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59