P. Olav Müller med bok på St. Olav forlag: PATEREN DYPPER PENNEN

BLA I BOKEN

Kr 25.- per kjøpte bok går til CARITAS NORGE!

Trønder- og picpuspater Olav (Dagfinn) Müller (f. 1924) har i flere årtier vært en høyt skattet prest, sjelesørger, foredragsholder og skribent i det katolske Norge. Han har en sjelden fortellerkunst og god penn, og som få andre har han maktet å formidle katolsk tro og tanke inn i et protestantisk Norge - som gjerne har opplevd Den katolske kirke som fremmedartet og vanskelig tilgjengelig.

I PATEREN DYPPER PENNEN - katolsk skjemt og alvor deler p. Olav anekdoter og milepeler fra sitt lange presteliv, begivenheter som - særlig i ettertid - kaller på den glade latter. I bokens andre del presenteres et utvalg fra hans skattkammer av foredrag og andre skriverier - deriblant en krimnovelle om skriftemålets absolutte hemmelighet!

BLA I ET UTDRAG AV BOKEN HER!

St. Olav forlag 2010

Kr. 298.-

ISBN: 978-82-7024-227-6

Kjøp eller bestill boken via WWW.STOLAVFORLAG.NO / St. Olav bokhandel, eller i din lokale bokhandel.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. september 2010)

av Webmaster publisert 10.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59