Nytt fra kirkeutvidelsen i Stavanger

Et glimt fra byggeplassen for noen uker siden. Foto: Jon Arne Bratland

 Se også:

I St. Svithun menighetsblad nummer 4 kan man blant annet lese følgende om kirkeutvidelsen:

I forhold til de opprinnelige planene er utvidelsen av St. Svithuns kirke en god del forsinket. Nå er 1. april 2011 satt som ny innflyttingsdato. I mellomtiden skal det sprenges og bygges kjeller, før bygget over bakken reiser seg og utvidelsen blir mer synlig. I mellomtiden skal det settes i stand et nytt sakristi mellom kapellet og kirkens kor. To dører skal stenges, og det blir en ny og bedre trapp ned til kjelleren. Flere rom i kjelleren under sakristiet skal slås sammen, og der blir det rom for ministranter, lager og lignende. Det skal bestilles kirkebenker, skriftestoler og skap til sakristiet og ministrantenes rom. Alt dette kan gjøres uavhengig av fremgangen i de øvrige delene av bygget.

Enkeltpersoner og grupper oppfordres til å støtte utvidelsen. Artikkelen avsluttes med: "Nå kan vi se frem til at vi kommer i hus i god tid før påske neste år, slik at vi kan feire påsken med den verdighet og de lokaler som denne kirkeårets viktigste høytid fortjener."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. september 2010)

av Webmaster publisert 14.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59