Feminint pilotprosjekt i gang

Kursdeltagerne med Jolanta og Margareta

Oslo katolske bispedømmes avdeling for nasjonalsjelesorg har utarbeidet et kursopplegg kalt "FORUM", ment som en grunnleggende innføring i det norske samfunnet spesielt rettet mot nyankomne polske kvinner. Opplegget er laget med støtte fra Integrasjons- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kurset, som også omfatter kunnskap om Den katolske kirke i Norge, er basert på utgivelsen "Ny i Norge", som alle menighetene har fått tilsendt, og vil være en slags utvidet samtale omkring de temaer som er spesielt viktige for kvinner og familier. Kurset skal være spesielt rettet mot å hjelpe kvinner til å bli kjent med norske samfunnsstrukturer og på den måten være bedre rustet til å kunne følge opp sin familie.

Helt avgjørende for å nå frem til mange, er å finne frivillige medarbeidere. Jolanta Gluksman, som er krumtappen i arbeidet, er bare ansatt i 20 % prosjektstilling. Avdelingen for nasjonalsjelesorg håper å organisere det slik at frivillige lærere gjennomfører kurset i flere av de katolske menighetene i Norge, for slik å strekke ut en hånd til nyankomne trosfeller. Disse lokale kursansvarlige vil først bli lært opp via egne helgekurs.

Helgen 3.-5 september startet dyktiggjøringen av slike frivillige kursholdere ved at Barbara Frøyen og Jadwiga Ihlen fra Kongsvinger og Drammen menighet begynte opplæringen. De ble i løpet av helgen kjent med hverandre og med strukturene i bispedømmet, samt fikk en grundig gjennomgang i materialet som er forberedt for kurset. Fra bispedømmet bidro Jolanta Gluksman og Margareta Tumidajewicz fra avdeling for nasjonalsjelesorg samt generalvikar msgr. Lucjan Skolik og koordinator for innvandrersjelesorgen p. Pawel Wiech SS.CC. Eksterne bidragsytere var IMDi og JURK - Juridisk rådgivning for kvinner.

Vil du hjelpe? Vi søker frivillige ressurspersoner til å holde kurs i lokale menigheter der det er behov for informasjon og veiledning for nyankomne polske kvinner med familie. De frivillige må beherske både polsk og norsk godt og ha god kjennskap til det norske samfunnet og dets institusjoner. Vi kan tilby helgekurs i materialet som er utarbeidet for kurset, god oppfølging og et smittende engasjement. Er du interessert i å gjøre en innsats for trosfeller i din menighet, ta kontakt med Avdeling for Nasjonalsjelesorg ved Jolanta Gluksman på Jolanta.Gluksman@katolsk.no

Les mer: Intervju med Jolanta Gluksman i St. Olav nummer 3-2010:

IMDIs omtale av informerings- og integreringstiltak i Den katolske kirke som de støtter.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. september 2010)

av Webmaster publisert 17.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59