Norge/Norden: Velkommen til nordisk karismatisk konferanse

Lenkeadressen er: http://www.isidor.se/tabid/473/Default.aspx