Norge: Velkommen til seminar om katekese for barn og unge med spesielle behov

Lenkeadressen er: http://www.katekese.no/?nid=5995