Norge/Oslo: Seminar 21. oktober: Respekt for menneskeverdet - hvor lett er det?

Lenkeadressen er: http://www.menneskeverd.org/?p=816#more-816