Norge/Verdensungdomsdagen: Dominikansk pilegrimstur til VUD 2011

Lenkeadressen er: http://katarinahjemmet.katolsk.no/ny/?q=content/vud-2011