Optimisme etter møte i katolsk-ortodoks kommisjon, Moskva benekter gjennombrudd

Pave Benedikt XVI/erkebiskop Kurt Koch

 Se også:

30 teologer fra en internasjonal katolsk-ortodoks kommisjon var i forrige uke samlet i Wien for samtaler om blant annen pavens primat. På tross av en presisering om at full enhet fremdeles er langt unna, så indikerte katolske og ortodokse ledere at arbeidet med gjenforening går fremover.

Reuters rapporterte den 24. september at kirkelederne enes om at de to tradisjonene - splittet siden det store skismaet i 1054 - til slutt kan ende opp som "søsterkirker", med en gjensidig anerkjennelse av Den hellige far som leder, og samtidig opprettholde egen liturgi, tradisjoner og kirkelige strukturer.

Lederne av "International Commission for Catholic-Orthodox Dialogue" vektla den positive utviklingen innen begge kirkesamfunns arbeid for enhet, da de fredag svarte på spørsmål fra pressen.

Erkebiskop Kurt Koch, nylig utnevnt president i Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet, sa at de to kirkesamfunnene "vil berike hverandre", og at "økumenismens basisprinsipp er utvekslingen av gaver".

- Det første skritt er å meddele hverandre individuelt hvordan vi ser for oss enhet i praksis. For Den katolske kirke er selvsagt enhet uten biskopen av Roma utenkelig. Dette er fordi spørsmålet om biskopen av Roma ikke kun er av organisatorisk art, men også teologisk. Dialogen om hvordan enheten skal formes må intensiveres. Enhet betyr at vi fullt og helt ser på hverandre som søsterkirker, sa Koch fredag.

- Det finnes ingen mistenksomhetens slør mellom våre to kirker, uttalte den ortodokse metropolitten John Zizioulas av Pergamon.

- Fortsetter vi slik, så vil Gud finne en måte å løse de vanskeligheter som gjenstår, sa Zizioulas optimistisk.

Erkebiskop Hilarion: ingen gjennombrudd

På tross av begge parters positive retorikk, presiserer erkebiskop Hilarion - formannen for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling - i dag at det ikke har forekommet et gjenombrudd i samtalene. I følge Hilarion dreide mesteparten av samtalene seg om biskopen av Romas rolle i det første årtusen, og at fellesdokumentet fra samtalene fremdeles ikke er klart for offentliggjøring.

- For de ortodokse deltagerne er det klart at pavens jurisdiksjon i det første årtusen kun omfattet Vesten, sier Hilarion til Interfax. Biskopen av Roma "hadde ingen jurisdiksjon over Østen" på tross av at østlige hierarker i enkelttilfeller henvendte seg til paven som en autoritet i teologiske disputter, sier Hilarion.

Kommisjonen møtes igjen om to år for å diskutere fellesdokumentet. Samtaler om det teologiske fundament for pavens primat er også ventet.

Reuters, CNA, CWN; Andreas Dingstad (28. september 2010)

av Webmaster publisert 28.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59