Pave Benedikt XVI utnevner 24 nye kardinaler

Etter onsdagsaudiensen den 20. oktober offentliggjorde Den hellige far Benedikt XVI navnene på 24 prelater som vil kreeres til kardinaler i et konsistorium den 20. november. Konsistoriet blir det tredje i pave Benedikts pontifikat.

"Kardinaler", uttalte paven, "har den oppgave å hjelpe Peters etterfølger i å utføre sitt oppdrag som permanent og synlig kilde og fundament for Kirkens enhet i tro og fellesskap."

Tyve av de nye kardinalene er under 80 år og kan derved delta i et pavevalg (elektorer). Disse er:

Etter å ha offentliggjort navnene på de tyve kardinalelektorene, slo paven fast at han også vil kreere til kardinal "to prelater og to prester" som alle er over 80 år og derved ikke kan delta ved et pavevalg. Disse får allikevel kardinalverdighet på grunn av deres "sjenerøsitet og dedikasjon i tjenesten for Kirken". Disse fire er:

  • Erkebiskop Jose Manuel Estepa Llaurens, emeritert biskop for det spanske militærordinariatet
  • Biskop Elio Sgreccia, tidligere president for Det pavelige akademi for livet
  • Msgr. Walter Brandmüller, tidligere president for Den pavelige komité for historiske vitenskaper
  • Msgr. Domenico Bartolucci, tidligere direktør for Det pavelige kor (koret i Det sixtinske kapell, ansvarlig for musikk til pavelige seremonier)

VIS - Vatican Information Service (20. oktober 2010)

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59