Norsk katolsk bisperåd innfører Bonifatiussøndag i Kirken i Norge

Vi, de katolske biskopene i Norge, ved våre møter i Norsk Katolsk Bisperåd (i november 2009 i Roma, i mars 2010 i Oslo og i juli 2010 i Trondheim) har kommet frem til å innføre i alle menigheter markeringen av en årlig Bonifatiussøndag for å "forenes i bønn med katolikkene i Tyskland og be for dem som i så mange år og ennå idag støtter Kirken i Norge" (jmf. Referat fra møte i bisperådet, sak 15/2009).

Markeringen skal finne sted på 33. søndag i det alminnelige kirkeår i alle søndagsmesser (inkl. lørdagens vigiliemesse).

Markeringen skjer ved to handlinger:

1) Celebranten, ved messens begynnelse, forteller de troende om markeringen, ved disse eller lignende ord:

"Den katolske kirke i Tyskland har siden Kirkens gjenkomst i Norge hjulpet vår katolske minoritet ved bønn, økonomiske støtte og en lang rekke biskoper, prester og ordenssøstre som har tjenestegjort i Norge. Idag samles hele Kirken i Norge i felles bønn for Kirken i Tyskland, i takknemlighet for deres hjelp. Måtte den katolske kirke i Tyskland styrkes i troen, befestes i håpet og vokse i kjærligheten."

2) Blant forbønnene skal følgende eller en lignende forbønn inkluderes.

"Vi ber for Den katolske kirke i Tyskland, dens hyrder og troende, i takknemlighet for den hjelp og støtte den har gitt Kirken her i Norge. At deres nestekjærlighet må bære rik frukt og aldri glemmes."

Tromsø, den 20. oktober 2010

+Berislav Grgic

Biskop-prelat av Tromsø

+Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

Biskop av Oslo

Ap. administrator av Trondheim

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. november 2010)

av Webmaster publisert 02.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59