Sr. Maria Lucia Anna Sufryd er død

Vår kjære søster Maria Lucia Anna Sufryd, født den 16. april 1912 i Hamburg - Altona /Tyskland, døde den 17. november 2010 i Hammerfest etter 69 års klosterliv.

Vi anbefaler vår kjære medsøster til deres forbønn.

Requiemmesse i St. Mikael kirke onsdag den 24. november 2010 kl. 11.00, deretter begravelse på Fjordadalen kirkegård.

R.I.P.

St. Elisabethsøstrene (mt) (17. november 2010)

av Webmaster publisert 18.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59