Bønneuken for kristen enhet 2011: Økumenisk vesper

"Ett i apostlenes lære og fellesskapet, i brødsbrytelsen og bønnene" Økumenisk vesper
(Apg 2,42)

 
Torsdag 20. januar kl. 19:00 blir det økumenisk vesper i St Dominikus kirke etterfulgt av kirkekaffe og panelsamtale om nattverdsforståelsen og den manglende enhet i "brødsbrytelsen" i våre kirker. Paneldeltakere er Trond Skard Dokka (Den norske kirke), Torstein Tollefsen (Den ortodokse kirke), p. Jo Neve S.M. (Den katolske kirke) og Lars Erik Nordby (Metodistkirken).

Samtalen ledes av Helene Lund (Kommisjonen for økumenikk, OKB).

Arrangør: Kommisjonen for økumenikk i Oslo katolske bispedømme i samarbeid med Dominikanerbrødrene- og søstrene i Oslo.

St. Dominikus kirke og kloster ligger på Majorstua. Adr. Neuberggt. 15, 0367 OSLO.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. januar 2011)

av Webmaster publisert 03.01.2011, sist endret 01.02.2011 - 14:05