Årlig konferanse for engelsktalende rektorer ved presteseminarer

2.-6. februar avholdes den årlige konferansen for engelsktalende rektorer ved europeiske presteseminarer. Årets konferanse skal for første gang arrangeres i Oslo, og har deltagere fra Malta, Spania, Roma, Irland, Skottland, England, Sverige og Norge.

Temaet for samlingen er presteformasjon og utveksling av erfaringer på tvers av landegrensene. Rektorene skal også besøke menighetsfakultetet for å møte rektor ved MF og studiedekan ved St. Eystein presteseminar, samt søstrene på Katarinahjemmet hvor p. Arnfinn Haram holder foredrag om Den katolske kirke i Norge.

Vertskap for møtet er St. Josephsøstrene på Grefsen.

Torsdag 3. februar feires det messe på engelsk i St. Olav domkirke i Oslo klokken 18, hvor alle er hjertelig velkommen.