Biskop Bernt Eidsvigs første messe i klosterkirken på Tiller

1. nyttårsdag, på høytiden for Guds hellige mor Maria, var biskop Bernt Eidsvig Can.Reg hovedcelebrant under messen. Medcelebranter var dom Albert Maczka, p. Frans Steiner og p. Simon Linh.

Biskopen ønsket Birgittasøsterene lykke til med den nye kirken, og han uttrykte ønske om at den ville gjøre tjeneste i lang tid framover.

Den nye klosterkirken ble akkurat ferdig til midnattsmessen juleaften 2010. Dermed er siste byggetrinn for Birgittaklosteret i Trondheim fullført. Søstrene er stolte og glade for den flotte kirken, og den vekker begeistring blant besøkende. Kirken er tegnet av arkitekt Lars Meland og oppført av entreprenør Bjørn Karlsen. Offisiell innvielse av klosteret og kirken vil foretas i løpet av våren 2011.

Kirken er romslig med plass til 100 personer. Den er åpen for besøkende når det feires messe og under tidebønnene.

Birgittasøstrene på Tiller