Erkebiskop Emil Paul Tscherrig feirer messe i St. Olav domkirke mandag 24. januar

I anledning den årlige prestemiddagen i Oslo katolske bispedømme, feirer den pavelige nuntius til de nordiske land, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, messe i St. Olav domkirke mandag 24. januar kl. 18.00.