Kommisjonen for interreligiøs dialog inviterer til seminar og interreligiøs markering

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg og Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme hilser med stor glede og takknemlighet pave Benedikt XVIs initiativ - hvor han inviterer ledere fra alle verdens religioner til et dialogmøte i Assisi i oktober, samt hans budskap til verden 1. januar 2011: Religionsfrihet, veien til fred.

Kommisjonen for interreligiøs dialog vil i den forbindelse markere dette i Oslo ved å invitere religiøse ledere fra de forskjellige religioner til et interreligiøst dialogmøte. Her vil vi blant annet sette religionsfriheten på dagsorden, først med et seminar i Mariagården, deretter med en interreligiøs markering i St. Olav domkirke.

Dette vil være tredje gang en pave innkaller til dialogmøte i Assisi. Første gang var i 1986, og i den anledning vil man også markere at det er 25 år siden dette skjedde. Det andre Assisi-møtet var i 2002. Etter dette møtet sendte pave Johannes Paul II et brev til alle statsledere i verden - kalt Assisi Decalogue for Peace.

Målet for interreligiøs dialog vil alltid være å skape respekt, fred og rettferdighet mellom religioner og kulturer. Pave Benedikt XVI har ved flere anledninger uttalt at det er en hellig plikt for medlemmer av Den katolske kirke å delta i dialog med andre religioner. Han har også denne gang sterkt poengtert at religionsfrihet er veien til å bygge fred i verden.

Se forøvrig pressemeldingen fra Den nordiske bispekonferansen fra 5. januar.

Vi kommer tilbake med ytterlige informasjon og opplysninger så snart datoene og programmet i Assisi foreligger fra Vatikanet.

Kontaktperson: May-Lisbeth Myrhaug, magister i religionshistorie og leder av Kommisjonen for interreligiøs dialog.