Oppdatert informasjon om åpent lørdagsseminar ved Det teologiske Menighetsfakultet

Kirken om kvinner og kvinner i Kirken - Et katolsk perspektiv

Halvparten av kirkens medlemmer har vært og er kvinner, allikevel har kirkens forhold til kvinner ofte fortonet seg tvetydig - langs en skala fra usynliggjøring til helgenkåring. Dette emnet fokuserer særlig på hva kirkene - i særdeleshet den katolske - har sagt og sier om kvinner, og på kvinner som på forskjellig vis har market seg i kirke og samfunn. Opplegget gir innblikk i den teologiske bakgrunnen, den historiske virkelighet og den aktuelle status i det kirkelige liv.

Innfallsvinkelen er bred med blikk for den felles kristne arv: Man vil ta for seg noen av Bibelens kvinner, Jomfru Maria og kvinnelige helgener, ørkenmødre og diakonisser, misjonærer og ordenssøstre uten å glemme andre roller kvinner har og har hatt i kirken. Linjer vil også bli trukket til feministteologi og nyere norsk katolsk kirkehistorie.

Foruten forelesere fra MF, vil også andre bidra; bl.a. Elisabeth Aasen som trekker frem spennende middelalderkvinner, Ståle Kristiansen foreleser om Maria i teologi og kunst og Liv Bliksrud om Sigrid Undset og hennes kvinnesyn.

____________________________________

Seminaret foregår på lørdager kl. 10.00-14.00 med i alt syv samlinger:

22.1, 12.2, 26.2, 12.03, 19.03 (NB! Ny dato i mars), 9.04 og 30.4 Med forbehold om endringer.

Seminaret finner sted på Menighetsfakultet, Gydas vei 4, Oslo (på Majorstuen, like ved Chateau Neuf). Kursansvarlig er sr. Else-Britt Nilsen OP.

Seminaret er åpent for alle interesserte mot en deltakeravgift (kr. 1.000 / pensj. kr. 500).

Men du kan også følge seminaret som eget emne innenfor MFs katolske studieprogram, og oppnå 10 studiepoeng. Da betaler du bare vanlig semesteravgift. Se detaljert info i emnekatalogen her.

Påmelding/kontakt

Ønsker du å ta eksamen i emnet innenfor MFs studieprogram, gå hit for påmeldingsskjema. Det er ikke for sent å melde seg på!

For andre opplysninger, kontakt studieveileder Erlend Woldseth: Erlend.Woldseth@mf.no, tlf.: 22 59 06 37