P. André-Marie Le Thien Vinh løses fra sitt oppdrag som vietnamesisk sjelesørger

Med virkning fra dags dato løses p. André-Marie Le Thien Vinh fra sitt oppdrag som vietnamesisk sjelesørger for Vår frues kirke i Porsgrunn for å overta andre oppgaver i nasjonalsjelesorgen.

Jeg har bedt p. Nguyen Thanh Phu overta dette ansvar, i det minste inntil videre.

Jeg benytter denne anledning til å takke p. André-Marie for hans trofaste innsats for de vietnamesisk-talende troende i Porsgrunn igjennom mange år, og p. Phu for hans beredskap til å overta gudstjenestene.

+ Bernt Eidsvig

Biskop av Oslo