Pavelig representant er utnevnt; et skritt på vei mot diplomatiske relasjoner?

Pave Benedikt XVI har nå utnevnt en diplomatisk representant til Vietnam. Utnevnelsen betegnes som et positivt skritt på veg mot opprettelsen av fulle diplomatiske relasjoner.

Erkebiskop Leopoldo Girelli, tidligere nuntius til Indonesia, ble den 13. januar utnevnt til "ikke-residerende pavelig representant til Vietnam". Erkebiskopen vil samtidig tjene som nuntius til Singapore, samt apostolisk delegat for Malaysia og Brunei.

Representanter fra Den hellige stol har de siste år jevnlig vært i Vietnam, med det formål å gjenopprette diplomatiske relasjoner - etter at disse ble brutt i 1975. På tross av at vietnamesiske myndigheter gradvis har lettet på enkelte restriksjoner - blant annet ved forsinkede godkjennelser av bispeutnevnelser og åpning for flere seminarister - finnes det fremdeles betydelige hinder for religionsfriheten i landet. Myndighetene har gjentatte ganger vært i konflikt med både prester og legfolk grunnet konfiskering av kirkelige eiendommer.

The Pope appoints his "representative" for Vietnam (AsiaNews)

Se også: