Pontifikalmesse på festdagen for St. Eystein

St. Eystein presteseminar inviterer til pontifikalmesse i St. Joseph kirke (Akersveien 6) onsdag 26. januar kl. 18.00, i forbindelse med festdagen for Den hellige Eystein og toårsjubileet for seminarets åpning.

Etter messen blir det mottakelse i menighetssalen for Seminarets Venner, samt andre interesserte. Der vil man kunne snakke med prestestudentene og få høre litt om seminarets utvikling og planer for fremtiden.

Det var i februar 2006 at biskop Bernt Eidsvig Can. Reg vedtok å opprette et eget presteseminar i Oslo katolske bispedømme. Bispedømmets prestestudenter studerte da ved seminarer i utlandet. I januar 2007 kjøpte bispedømmet Akersveien 6 fra St. Josephsøstrene, og før jul 2008 kunne de første prestestudentene som var bosatt i Norge flytte inn i nyrenoverte lokaler i bygningens bakerste del.

Vel møtt!