Saligkåring av Johannes Paul II i løpet av 2011?

nullPave Johannes Paul II kan bli saligkåret i løpet av 2011. Dette skriver den italienske journalisten Andrea Tornielli i dag. I følge Tornielli kan saligkåringen endog skje før sommeren.

De medisinske rådgiverne til Kongregasjonen for Helligkåringer skal de siste dager ha stilt seg positive til det påståtte mirakelet da en fransk nonne rammet av Parkinson ble totalt helbredet fra en terminal fase av sykdommen i mai 2005 - angivelig på Johannes Paul IIs forbønn.

Saken går nå videre til kardinalene og biskopene i Kongregasjonen for Helligkåringer, som ventes å stemme over saken i de nærmeste uker. Mulige datoer for saligkåringen er i følge Tornielli seksårsdagen for pavens bortgang, 2. april, eller i oktober.

 Johannes Paul ble erklært "ærverdig" i desember 2009.

 

Den ærverdige Pave Johannes Paul II (1920-2005)

 

Se også