Sør-Sudan på vei mot løsrivelse

nullAlt er nå klart for folkeavstemningen i Sudan den 9. januar, hvor Afrikas største land kan bli delt i to. Rundt fire millioner stemmeberettigede ventes å stemme i favør av en sør-sudansk løsrivelse. Etter to tiår med borgerkrig mellom nord og sør, garanterte fredsavtalen i 2005 for en avstemning om landets fremtid.

Den katolske kirken i Sudan er en av hovedaktørene i forbindelse med gjennomføringen av valget. I et nylig intervju med CNA, sier Dan Griffin fra amerikanske Catholic Relief Services det slik:

Kirkens rolle er svært viktig når det gjelder å utdanne folk i Sør-Sudan om hva avstemningen betyr - ikke bare selve gjennomføringen, men også dets utfall. I mange områder i Sør-Sudan, grunnet en lang historie med underutvikling, er Kirken den siste virkelige levning av sivilsamfunnet. Den har en bredere rekkevidde - både geografisk og på tvers av etniske skillelinjer - enn det regjeringen i Sør-Sudan har på enkelte steder.

Det er altså ekstremt viktig at Kirken bruker sin moralske autoritet, erfaring og nettverk, for å tilby nøyaktig og riktig informasjon om avstemningen: hvordan den blir gjennomført og hva konsekvensene blir. Kirken spiller en umåtelig viktig rolle fordi folk har tillit til den.

I det sørlige Sudan, med utbredt analfabetisme - mellom 80 og 90% - er kirkens bidrag innen sivil utdannelse av velgermassen stor. Dette har den gjort både historisk sett, samt i valgregistreringsprosessen. Den vil også oppfylle samme rolle i selve valget. Dette er et tilfelle hvor Kirken virkelig setter dagsorden. Kirken viser vei ved å snakke om et Sudan som ennå ikke eksisterer - og oppmuntrer folk til å delta og vise engasjement i arbeidet med å bygge en ny nasjon.

Frykter voldsutbrudd ved løsrivelse

Situasjonen er allikevel spent i forkant av folkeavstemningen, og frykten for nye voldshandlinger preger forholdet mellom det hovedsakelige muslimske nord og det kristne sør. En gjenopptagelse av krigshandlingene spås å kunne destabilisere hele området ved Afrikas horn, og føre til innblanding fra nabolandene. Men konflikten er ikke bare rent religiøs, sier Griffin:

Det er en del religion i det. For øyeblikket beskriver regjeringen i Khartoum Sudan som et muslimsk og arabisk land. Men virkeligheten er derimot at Sudan er langt mer mangfoldig. Men det er viktig ikke å se Sudan som bare "arabisk vs. afrikansk" og "muslim vs. kristen". Det er mer komplisert enn som så, på den måten at det dreier seg om makt og maktesløshet: om makt som defineres og eies i Khartoum mens de andre regionene i utkanten av Sudan ekskluderes. Det er derfor man ser konflikter også i øst og vest, i tillegg til sør.

Kirken i Sudan teller rundt to millioner medlemmer - fem prosent av landets befolkning. De fleste lever i Sør-Sudan og hovedstaden Khartoum.

Sudan in transition: An interview with Dan Griffin of Catholic Relief Services (CNA)

 (Foto: Wikimedia Commons)