Tilleggsbind 2 til breviaret foreligger nå

Tilleggsbind nr. 2 til breviaret for det alminnelige kirkeår (Bind IV) foreligger nå og selges i St. Olav bokhandel (kr 149). Bindet inneholder lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 6. - 13. uke. Dette betyr at to av de til sammen fem tilleggsbind foreligger.

Bind I-III av tidebønnene har fullstendige tekster til lesningsgudstjenestene. For bind IV, for det almenne kirkeår, er lesninger og responsorier bare skrevet inn for høytider - ellers er de utelatt. Resten av lesningene og responsoriene gis altså ut i fem supplementsbind, hvorav to (Bind 1 og 2) foreligger. Bind nr 5 ventes ferdigstilt i 2011, og bind 3 og 4 i 2012.

SE HELE SERIEN AV BREVIARBIND OG TILHØRENDE ANTIFONARIER.

I redaksjonens forord heter det om bindet:

Tidebønnene Bind I-III (Studieutgave) har fullstendige tekster til Lesningsgudstjenesten.

For Bind IV (Studieutgave), Det alminnelige kirkeår, er lesninger og responsorier bare skrevet inn for høytider, der de alt var oversatt, ellers er de utelatt. De gis ut i supplementsbøker 1 - 5.

Supplementsbøkene inneholder lesninger og responsorier til søn- og ukedager samt kalenderdagene. Første lesning: Bibeltekster; Annen lesning: Kirkefadertekster og utdrag av Konsiltekstene samt andre utvalgte tekster (fra Paul VIs Liturgia Horarum).

Tidebønnene har alle utskrevet musikk i Antifonarium IV. For lesningenes responsorier begrenser musikken seg til enkle formler. Derved kan korlederen velge formel og angi melodiendring som koret kan gjenta.

For Bok 2 er Annen lesningene Uke VI-X og kalenderdelen 12. mai - 11. juni oversatt av fr. Per Bjørn Halvorsen OP, mens Uke XI-XIII og det resterende av kalenderdelen er oversatt av Bjørg Tosterud (fra latin) og Christine Amadou (fra gresk).

Da det ligger et dugnadsarbeid bak oversettelsene av breviaret i sin helhet, er det ikke alltid en enhetlig språkbruk.

I Bok 2 er ukene VI-IX de samme som i Bok 1 for å dekke påsketidens forandringer, og man fortsetter med uke X-XIII, mens kalenderdelen begynner med 12. mai.

Oslo, 28. juni 2010

Redaksjonen