Topptunge navn i det ferske pavelige råd for nyevangelisering

Det ferske pavelige råd for nyevangelisering har nå fått nye medlemmer. Under ledelse av erkebiskop Rino Fisichella ble navnene på ni kardinaler, åtte erkebiskoper og to biskoper offentliggjort den 5. januar. Disse inkluderer en rekke av pave Benedikts mest betrodde medarbeidere, som blant annet kardinalene Angelo Scola, Marc Ouellet og George Pell - samt den belgiske erkebiskop André Mutien Léonard.

Lett humrende journalister var i oktober vitne til at erkebiskop Fisichella på en pressekonferanse avsløre at kontorene til nyevangeliseringsprosjektet ennå ikke hadde internett-tilgang. Erkebiskopen avviste samtidig at initiativet var et byråkratisk svar på behovet for nye praktiske tilnærmingsmåter rundt katolsk evangelisering.

Rådet er ment å være et organ for gjenoppdagelsen av den kristne tro i Vesten - med USA, Europa og Sør-Amerika som hovedsatsingsområde.

 

Se også: