Vellykket kallshelg i St. Eystein presteseminar

Helgen 7.-9. januar arrangerte St. Eystein presteseminar i Oslo kallshelg for dem som vurderer et kall til prestetjenesten i bispedømmet. I tillegg til å ta del i presteseminarets daglige liv fikk de tre deltakerne en innføring i presteformasjonens fire grunnleggende områder (den menneskelige, åndelige, pastorale og akademiske) av biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg., rektor Carlo Borromeo Le Hong Phuc, spritual Rory Mulligan SM og studiedekan Øystein Lund.

Tilbakemeldingen fra de som deltok var god. Derfor er St. Eystein presteseminar allerede igang med planleggingen av neste kallshelg.