15 millioner flere katolikker

2011-utgaven av Vatikanets årbok, den såkalte "Annuario Pontificio", ble lørdag den 19. februar overrakt til Den hellige far, Benedikt XVI. Annuario er verdenskirkens "Hvem er hvem". På over 2000 sider nevnes navn og data for alle bispedømmer, dets biskoper og generalvikarer, samt statistiske opplysninger om antall katolikker og dåp. I tillegg er den en personalbok for den romerske kurie og Vatikanstaten, og nevner hovedkvarterene for de katolske ordensfellesskapene.

Statistikken som her presenteres gjelder for 2009, og gir en grov oversikt over de store linjer fra Den katolske kirke verden rundt:

Antall katolikker økte fra 1.166 milliarder i 2008 til 1.181 milliarder i 2009. Det totale antall katolikker har altså økt med 15 millioner.

Mens det amerikanske kontinent teller rundt 13,6% av verdens befolkning, utgjør det nå hele 49,4% av den totale globale katolske befolkning, med Brasil og Mexico som verdens to største katolske land. I Asia er økningen på 0,1 prosentpoeng - fra 10,6% til 10,7% - på et kontinent som utgjør hele 60,7% av verdens befolkning. Europa på sin side kan vise til rundt 24% av verdens katolske troende - altså rundt halvparten av det amerikanske kontinent. I Afrika og Oseania er tallene henholdsvis 15,2% og 0,8%.

Antallet biskoper økte i perioden 2008-2009, fra 5002 til 5065, en økning på 1,3%. Det mest dynamiske kontinentet er Afrika (1,8%), tett fulgt av Oseania (1,5%). Europa økte med rundt 1,3%. Antallet prester, både sekulær- og ordensprester, har de ti siste årene økt med 1,34% - fra 405 178 i 2000 til 410 593 i 2009. Mellom 2008-2009 økte antall prester med 0,34%. Antall permanente diakoner økte med over 2,5% - fra 37 203 i 2008 til 38 155 i 2009. Her er veksten størst i Oseania og Asia. I Amerika og Europa - som innehar hele 98% av verdens diakoner - har tallet også økt de siste to år - fra 2,3% til 2,6%.

På verdensbasis synker derimot antallet ordensfolk, fra 739 068 i 2008, til 729 371 i 2009. Dermed fortsetter trenden med synkende ordenskall i Europa og Amerika, mens vi ser en økning i Afrika og Asia. Tallet på prestekandidater økte med 0,82%, fra 117 024 i 2008 til 117 978 i 2009. Mye av økningen finner sted i Asia og Afrika, med vekstrater på 2,39% og 2,20%. I Europa og Amerika ser man derimot en nedgang i samme periode, på henholdsvis 1,64% og 0,17%.