50,000 indiske kristne protesterte mot rapport om kirkeangrep

Lenkeadressen er: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248865&