Broder Hallvard (Thomas) Hole avlegger evige løfter 30. april og diakonvies 14. mai

Hallvard Hole (Foto: Jan Erik Løken)Broder Hallvard (Thomas) Hole avlegger sine høytidelige ordensløfter i fransiskanerordenen (den polske St. Hedvig-provins, OFM) lørdag den 30. april i St. Fransiskus Xaverius kirke i Arendal kl. 12.00. Provinsialminister p. Waclaw Chomik er hovedcelebrant og tar imot løftene.

Etter messen ønskes alle hjertelig velkommen til en enkel mottagelse i menighetssalen.

VELKOMMEN!

Broder Hallvard diakonvies den 14. mai 2011 i St. Antonius kirke i Wroclaw, Polen, kl. 10.00. Marian Golebiewski, erkebiskop av Wroclaw, er hovedcelebrant.

VELKOMMEN!