Foredrag i Katolsk forum på Lillehammer 18. februar

Katolsk forum i Mariakirken menighet på Lillehammer inviterer til foredragskveld fredag 18. februar, med tema

"Hvorfor har det hellige blitt borte i Den norske kirke?"

Foredragsholder er Karl Gervin.

Gervin er seniorprest i Oslos lutherske domkirke. Han er også idéhistoriker og har forfattet en rekke bøker. Den siste boken (fra 2010) tar opp fromhetsarven i Den norske kirke. Gervin stiller spørsmålstegn ved det "folkelige" og "hverdagslige" i Den norske kirkes liturgi og forkynnelse, og ser på det som en mulig forklaring til den lave oppslutningen om gudstjenestelivet i Den norske kirke.

Foredraget begynner kl. 19.15. i Mariakirken, Weidemannsgate 3B, Lillehammer. Gratis inngang, men et bidrag til å dekke utgiftene tas i mot med stor takk!

Etter foredraget er det enkel servering.

Alle er hjertelig velkomne!

Bilde: Foredragsholder Knut Gervin