Militærvalfart til Lourdes 16.-25. mai 2011

Plakat militærvalfart Lourdes 2011Er du vernepliktig eller befal?

For 53. gang arrangeres det valfart til denne lille fjellandsbyen i Sør-Frankrike. Rundt 15.000 soldater og befal deltar årlig, og i løpet av årene har også flere hundre fra Norge, katolikker og ikke-katolikker, deltatt på denne valfarten for fred som arrangeres av katolske feltprester. Som soldat eller befal har du rett til permisjon for å kunne reise på valfart.

Pris: Vernepliktige: kr 3000, Andre: kr 3500. Dette dekker reisen Oslo-Lourdes-Oslo, samt kost og losji.

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med p. Sigurd Markussen eller på www.nuk.no.

Påmeldingsfrist 1. april.

av Mats Tande publisert 08.02.2011, sist endret 27.03.2011 - 22:11