Nytt menighetsråd i Ålesund

Vår Frue menighet i Ålesund har holdt menighetsrådsvalg, og det nye rådet har konstituert seg. For de neste to årene ser det slik ut: Kolbjørn Hellevik (leder), Bozena Farstad (sekretær), Konrad Spica (regneskapsfører), Alexis T. Ngongo, Alietha C. Vorren og Noel B. Iruthayathasan.