Sr. Ragnhild Marie Bjelland O.P. utnevnt til liturgikommisjonen

Norsk Katolsk Bisperåd har utnevnt sr. Ragnhild Marie Bjelland O.P. til medlem av liturgikommisjonen underlagt bisperådet fra 15. februar 2011 til 14. januar 2015.