100 000 kroner innsamlet til katolsk skole i Drammen

Lenkeadressen er: http://www.facebook.com/note.php?note_id=204360526259654