30.000 fanget i kirke på Elfenbenskysten

Lenkeadressen er: http://www.vl.no/verden/article123113.zrm