Biskop Eidsvig gratulerer

eidsvig.jpgOslo katolske bispedømme kan i dag med stolthet lansere nye og utbedrede nettsider.

Da katolsk.no ble opprettet for 15 år siden, var vi blant pionerene både i norsk og i katolsk, internasjonal sammenheng. Nettstedet ble en verdifull kilde til informasjon om katolsk tro og liv. For mange i Norge er Den katolske kirke fremmedartet, og det kan være vanskelig å orientere seg både i organisasjon og lære. Gjennom solide internettsider tør jeg mene at vi har gjort dette enklere.

Når vi i dag presenterer katolsk.no i ny drakt, er denne tilpasset en ny medievirkelighet. Det er viktig at vi som Kirke er til stede i de medier hvor folk ferdes. Det er ikke minst her at nyevangeliseringen må finne sted - et oppdrag vi alle er kalt til.

I tillegg til å være et ansikt utad, er katolsk.no et viktig arbeidsredskap og en sentral informasjonskanal for katolikker i Norge - også for meg. Ikke minst fordi vi er i en minoritets- og diasporasituasjon, er vi takknemlige for at nettsidene holder oss oppdatert på det kirkelige nyhetsbilde og landskap både nasjonalt og internasjonalt.

Jeg ønsker i dag å takke dem som for 15 år siden våget å satse på nettstedet, og for alle som bidro til dets vekst. Jeg vil også takke bispedømmets Avdeling for informasjon, publikasjon og media, som gjennom lang tid har arbeidet med den nye plattformen og vil fortsette å videreutvikle sidene. Jeg gratulerer med dagen og anbefaler nye katolsk.no varmt til alle som søker informasjon om Den katolske kirkes tro og virke.

+ Bernt Eidsvig