Etablering av kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i OKB

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har i sine meddelelser av 2. mars 2011 kunngjort etableringen av  bispedømmets kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid. Kommisjonen ledes av ungdomspresten ex officio. Ved behov kan biskopen utnevne en annen prest, eller en legperson, til leder av kommisjonen.

Kommisjonen består forøvrig av minst syv medlemmer. Alle medlemmer utnevnes av biskopen. Kateketisk senter, Norges Unge Katolikker, den nasjonale sjelesorg, bispedømmets menigheter, samt prestene i Oslo katolske bispedømme bør være representert i kommisjonen.

Kommisjonens medlemmer utnevnes for en periode på fire år.

Biskopen utnevner et av medlemmene til koordinator/sekretær for kommisjonen og dens arbeid. Denne personen får i samarbeid med kommisjonens leder ansvar for å sikre at kommisjonen gjennomfører sitt arbeid. I tillegg kan biskopen etter å ha rådspurt kommisjonen utnevne flere medlemmer. Kommisjonen selv kan også foreslå nye medlemmer for biskopen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. mars 2011)