Informasjons- og veiledningstilbud til innvandrere

Onsdager, åpent fra kl. 14.00 til 18.00

i Mariagården, Akersveien 16 C (i underetasjen, inngang rundt hjørnet for hovedinngangen, og ned trappen)

Her gis informasjon og veiledning til deg som er ny i Norge:

 • Husvære; hvordan man skaffer husvære mens man søker arbeid, og mer permanent
 • Reglene i husleieforhold; hvor søke råd
 • Arbeid; hvordan bruke NAV
 • Arbeidslivets regler; hvem som kan hjelpe
 • Oppholds- og arbeidstillatelse / familiegjenforening – om UDI
 • Helsetjenester; hvordan gå fram
 • Om sosial/akutthjelp; hvor søke hjelp
 • Juridisk hjelp - hvem kan bistå deg
 • Hvor lære norsk; offentlige og frivillige organisasjoners tilbud
 • Hvordan returnere uten penger
 • Praktiske spørsmål knyttet til dokumenter/papirer fra det offentlige
 • Annet

Oslo katolske bispedømme,
Fransiskushjelpen
Caritas Norge

av Mats Tande publisert 20.03.2011, sist endret 21.03.2011 - 13:10