Kardinal Kurt Koch til Norge i anledning Olavsfestdagene

Kardinal Kurt Koch, president i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, kommer til Norge i anledning Olavsfestdagene i Trondheim 28. 7 - 31. 7 2011.

Den sveitsiske kardinalen er invitert av biskop Bernt Eidsvig, apostolisk administrator av Trondheim, samt Tor Singsaas, biskop av Nidaros.

Kardinal Koch er hovedcelebrant ved den tradisjonelle katolske høymessen i Nidarosdomen klokken 08.00 den 29. juli. Han vil også være tilstede under den lutherske høymessen klokken 11.00. Presidenten i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet inviterer i tillegg ulike kirkeledere til økumeniske samtaler. Ellers på programmet står et besøk til Stiklestad og klostrene i Trondheims-området.

Kardinal Koch er biskop emeritus av Basel i Sveits, og ble den 1. juli 2010 tildelt Vatikanets økumeniske toppstilling etter tyskeren Walter Kasper. Kardinal Koch er samtidig medlem av Troslærekongregasjonen.

 

Se også: Programmet for Olsok 2011 er klart

 

Foto: kardinal Kurt Koch/Wikimedia Commons