- Lær av Den hellige Laurentius av Brindisi

Pave Benedikt holdt onsdag den 23. mars sin første utendørs generalaudiens i 2011. På en Petersplass innhyllet i solskinn viet paven sin katekese til Den hellige Laurentius av Brindisi (1559-1619), og fremhevet hans fredsskapende arbeid og dedikerte spredning av evangeliet som et eksempel for dagens ny-evangelisering. Se video under.